Durant aquets dies de confinament a casa que a tots ens toca viure, hi ha temps per a fer de tot.

Amb l'ajuda de la meva filla, i amb restes vàries que hem anat arreplegant després d'endreçar alguns calaixos que sempre quedaven pendents de revisar,
em construït des de zero aquest robot ("scratchbuilt" en anglès).
 
We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. More information
Settings