Model a base de materials lleugers i trasnparents per a sessió fotogràfica.

Setembre 2016.