Guardó per a l'Associació Global de Federacions Esportives Internacionals (GAISF)
Més informació sobre el projecte al nostre apartat de notícies.

Resina amb bany de níquel.