Brooches for the members of Congregació dels Dolors de Bellpuig.

5,5x3cm.
March 2012.