Construcció d'un decorat modular autoportant i molt lleuger per a obra de teatre.

Poliuretà i estructura de metall.
Març 2019.