Model a base de materials lleugers i transparents per a sessió fotogràfica.

Setembre 2016.