Elements escenogràfics per a una exposició itinerant sobre la bruixeria.

Juny 2018.