Disseny i realització del trofeu i les medalles per a la competició de carretillers a nivell regional.

Maig 2014.