Guardó per a l'Associació Global de Federacions Esportives Internacionals (GAISF)
Més informació sobre el projecte al nostre apartat de notícies: http://lesfera.com/ca/b/noticies/lesfera/p/sustainability-award-16-3

Resina amb bany de níquel.