Disseny i realització del Premi Estel de Bellpuig.

Resines, terra i pigments.
Setembre 2014.