Regal commemoratiu del Patronat del Parc Natural d'Aigüestortes.

Ferro i fusta.
Setembre 2022.