Reproducció d'un crani de gat per a exposició.

Resines i poliuretà.
Febrer 2005.