Realització del motlle d'un fragment del sarcòfag del Mausoleu de Ramon Folch de Cardona-Anglesola (S. XVI) per obtenir-ne una reproducció.

Octubre 2013.