Rèpliques, per a exposició permanent, d'un disc d'or amb camafeu oval d'època tardoromana, i de quatre monedes àrabs d'or.

Resines i bany d'or.
Maig 2013.