Reproducció dels ulls d'una nina antiga a partir d'un ull original conservat.

Resines.
Gener 2014.