Realització d'una medalla reproduint set monedes medievals originals, com a obsequi institucional.

Bronze i fusta.
8,6cm diàmetre.
Abril 2019.