Maqueta manipulativa per substituir l'element anterior, que explica visualment com es genera la coberta ondulada de l'edifici de les Escoles de la Sagrada Família de Gaudí.

Maig de 2022