Maqueta explicativa dels diferents sistemes antigelada per als camps d'arbres fruiters.

Més informació: https://lesfera.com/ca/b/noticies/lesfera/p/sistemas-antiheladas-para-los-arboles-frutales-28-3

Escala 1:20.
Diversoso materials.
Setembre 2022.