Maqueta explicativa dels diferents sistemes antigelada per als camps d'arbres fruiters.

Escala 1:20.
Diversoso materials.
Setembre 2022.