Maqueta d'exposició d'una façana.

Escala 1:20
Guix.
57x20 cm.
Juny 2002.