Maqueta d'exposició per a mostrar les parts i el funcionament d'un equip d'hydrocooling.
Més informació: http://lesfera.com/ca/b/noticies/lesfera/p/sistema-hydrocooling-22-3

Escala 1:15
Metacrilat i altres.
Setembre 2021.