Maqueta per exposició d'un projecte de bany.

Escala 1:10
Guix i cartró.
44x22.
Febrer 2003.