Restauració de la imatge del Crist de Fondarella (S.XVII)

Imatge de fusta policromada.
70cm d'alçada.
Desembre 2022.

Més informació a l'apartat de notícies: https://lesfera.com/ca/b/noticies/lesfera/p/restauracion-del-cristo-de-fondarella-29-3