Reparació dels desperfectes i neteja de les quatre escultures dels evangelistes.

Març 2014.