Reparació dels desperfectes soferts en una caiguda de dues làmpades de fusta.

Maig 2011.