Per estar al dia de la nostra vessant professional dins del món de la imatgeria festiva,
trobareu més informació a
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057415361019
i a https://www.instagram.com/gegants_de_carles_teixido/?hl=es