Estel·la funerària realitzada amb ferro i acer, acabada i decorada amb diferents tractaments d'oxidació.

Novembre 2010.