Reparació de les parts malmeses d'una imatge religiosa.

Març 2016.