Retrats en fang per a fer capgrossos i gegants.

Maig 2016.