Maqueta de promoció del projecte 9Centre de Tarragona.

Escala 1:150
Fusta i metacrilat.
150x106cm.
Maig 2009.