Maqueta de presentació del nou centre sociosanitari Jaume d'Urgell a Balaguer.

Escala 1:200.
Metacrilat i fusta.
90x62cm.
Abril 2013.