Maqueta de promoció d'una residència a Bellvís.

Escala 1:100
Fusta i metacrilat.
105x62cm.
Maig 2007.