Maqueta de presentació d'un projecte de residència a Figueres.

Escala 1:200.
Fusta i metacrilat.
80x60cm.
Febrer 2017.