Maqueta de presentació del projecte de la nova zona esportiva Olímpia a Sabadell.

Escala 1:500.
Metacrilat.
85x60 cm.

La maqueta de la Zona Esportiva Olímpia està realitzada a escala 1:500 i amb unes dimensions de 85x60 cm. Fabricada principalment en metacrilat, aquesta maqueta arquitectònica volumètrica ofereix una representació detallada i precisa del nou projecte esportiu a Sabadell, destacant-ne la planificació i distribució espacial.

El projecte de la Zona Esportiva Olímpia inclou diverses instal·lacions esportives destinades a usos diversos, totes clarament representades a la maqueta. Aquesta eina és essencial per presentar el projecte a inversors, autoritats locals i futurs usuaris, facilitant la comprensió de l'estructura i la funcionalitat del complex esportiu. La maqueta també il·lustra les rutes d'accés i la connectivitat amb l’entorn urbà, subratllant la integració del projecte a la comunitat de Sabadell.

La nostra empresa de maquetes professionals s'especialitza en la fabricació de maquetes a mida adaptades a les necessitats específiques de cada projecte. En aquest cas, la maqueta de la Zona Esportiva Olímpia es va crear per servir com una maqueta explicativa en presentacions, permetent visualitzar de manera tangible els beneficis i les característiques del projecte.