Maqueta de presentació del projecte de la nova zona esportiva Olímpia a Sabadell.

Escala 1:500
Metacrilat.
85x60cm.
Març 2007.