Maqueta de treball d'un projecte de tanatori. 

Escala 1:200.
Fusta i metacrilat.
90x75.
Juny 2014.