Maqueta de comercialització d'un model de vivenda unifamiliar prefabricada.

Escala 1:50
Fusta i metacrilat.
Febrer 2014.