Maqueta de presentació de les diferents àrees i usos i futurs accesos al CCAB. 

Escala 1:1000
Metacrilat i fusta.
137x97cm.
Juny 2011.