Maqueta arquitectònica de presentació del Pavelló Xangai 2010.

Escala 1:500.
A Amalgam Models (UK).

El projecte del Pavelló Xangai 2010, realitzat col·laborant a Amalgam Models (UK), va culminar el gener del 2002 amb la creació d'una maqueta a escala 1:500. Aquesta maqueta arquitectònica va ser dissenyada específicament per presentar i promocionar el disseny innovador del pavelló per a l'Expo 2010 a Xangai, oferint una representació detallada i precisa del projecte.

La maqueta arquitectònica destaca l'estructura quadrangular i les característiques estètiques del pavelló, dissenyada per presentar el projecte al públic i les autoritats.