Maqueta per presentar el nou projecte urbanístic de les rambles de Vic.

Escala 1:500
Metacrilat i fusta.
131x106cm.
Gener 2013.